Управління має бути перспективним!

Мета запровадження моніторингу в Гімназії – прийняття ефективних і своєчасних управлінських рішень, обґрунтоване запровадження необхідних змін. Розпочавши проведення моніторингових процедур у 2010 році, ми вже сьогодні маємо можливість відстежувати різницю між

-     теорією і практикою;

-     задумом і виконанням;

-     планом і реальністю;

Мета «глобальна» – конкурентоспроможність гімназії на ринку освітніх послуг.

Мета «стратегічна» – створення класичної гімназії у нових соціальних, економічних та політичних умовах.

Мета «локальна» – вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їх проживання, моральними установками, інтелектуальними можливостями, оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. З’ясування методичних проблем, пов’язаних с результативністю навчання. Виявлення типових і індивідуальних помилок учнів на кожному етапі навчання та вироблення рекомендацій щодо їх усунення. Створення банку даних успішності учнів.

Результати моніторингу є підставою для прийняття адміністрацією гімназії управлінських рішень щодо організації, змісту навчально-виховного процесу та якості педагогічного складу, який забезпечує ефективність навчання.

Системна та систематична психолого-педагогічна діагностика рівня розвитку учнів допомагає побачити позитивну чи негативну динаміку в процесах формування юної особистості. Отже, будь-яка інформація, яку отримує учитель в результаті діагностування є корисною і важливою. Тому психологічна служба нашої Гімназії під керівництвом Тетяни Аксентіївни систематично виконує дослідження мотивації дитини в навчанні, виявленню її інтелектуальних і творчих здібностей, професійних схильностей (педагогічна діагностика школярів), а також особистісних рис дитини, уміння спілкуватися з іншими (психологічна діагностика) тощо.

Для створення умов успішної реалізації проекту «Моніторинг у Гімназії» здійснюються наступні кроки:

- Визначено потенціал педколективу та матеріально-технічної бази. Визначено проблеми розвитку і вдосконалення. Визначено шляхи реалізації.
- Здійснюється пошук нових можливостей. Цілі моніторингу відображено у планах Гімназії.
- Відпрацьовується технологія отримання регулярної інформації про якість загальноосвітньої підготовки учнів (грудневе директорське тестування та ведення електронного журналу).
- Оперативний зв'язок з батьками, підтримка батьків.

 Об’єктом моніторингу є психо-фізичний стан і навчальні досягнення учнів 5-9 класів.

1.     Навчальні досягнення:

- українська мова
- математика
- англійська мова
- природознавство (5 клас)

2.     Психолого-педагогічна діагностика:

- “кодування”
- “творчі здібностіі”
- “конструювання”
- психологічна адаптація
- рівень персональних досягнень
- мотивація до навчання
- дослідження структури взаємовідносин у класному колективі

 

 

Психологічна адаптація: питання опитувальника виявляють рівні розуміння навчального матеріалу і працездатності в школі; вміння використовувати навчальну допомогу і засвоєний спосіб навчальної діяльності для виконання подібного завдання; зацікавленість навчальною діяльністю; психоемоційний та соматичний стан дитини.

Більше 90% учнів мають високий і достатній рівні адаптації до навчальної діяльності в школі.

Рівень персональних досягнень: аналіз, протиставлення, знаходження відмінностей, логічне слідування. Максимальне значення – 7.

«Конструювання» "Конструювання" Виявляє рівень мовленнєвого розвитку учня, багатство його словникового запасу. Учневі пропонувалося написати якнайбільше речень їз чотирьох слів, у яких кожне слово починається з певної букви. Фраза обов'язково повинна бути логічною, слова в реченні - погодженими у роді, числі, особах та відмінках. Додавати інші слова не дозволяється. Зазначені букви можна використовувати як прийменники. Тестування триває 5 хвилин. Норми:

10 років: низький рівень - 1, середній - 2/3, високий – 4 і більше

11 років: низький рівень – 2, середній – 3, високий – 5 і більше

12 років: низький рівень – 3, середній – 4/5, високий – 6 і більше

"Кодування" Один з інструментів вимірювання інтелекту дітей, яким виповнилося 8 років (комплексна процедура).

Тест «творчі здібності» виявляє розмаїття інтересів учня, незалежність його думок, гнучкість та пристосовність, допитливість, наполегливість. Допомагає доповнити відомості про сімейну обстановку.

В гімназії проведиться діагностика суб’єктивної вмотивованості учнів у навчанні певній дисципліні. Обрати твердження, які найбільше відповідають Вашим відчуттям (по відношенню до навчання кожній з дисциплін окремо).

Навчальна дисципліна

Відчуття

- Російська мова
- Українська мова
- Українська література
- Англійська мова
- Математика
- Природознавство
- Географія
- Історія
- Фізична культура


1. Люблю займатися цим предметом
2. Вчу, бо так треба
3. Встигаю виконати
4. Із задоволенням іду на урок
5. Працюю самостійно

 

Детальніше про  діагностику суб’єктивної вмотивованості:

- Українська мова>>>

- Математика>>>

- Англійська мова>>>

- Історія>>>

 
ico_arrow Опитування

Що Ви вважаєте найбільш актуальним для розвитку гімназії?


Всього голосів: 430

 Зайти в облікові сторінки Офіс 365.