Моніторинг навчальних  досягнень учнів 8-х класів

- Українська мова >>>
- Математика (Алгебра + Геометрія) >>>
- Англійська мова >>> 

  Читацькі інтереси учнів

   Для вивчення читацьких інтересів учнів нашої гімназії ми використовуємо різні методи аналізу:
     - аналіз читацьких формулярів;
     - спостереження за учнями-читачами;
     - опитування, бесіди.
   Результати опитування виявили, що високий відсоток учнів (52%) сприймають читання, як задоволення. Нижче представлено розподіл учнівських відповідей на найбільш цікаві питання анкети.

1. Як Ви обираєте книгу для читання?

2. Які твори викликають у Вас найбільшу зацікавленість?

3. Як ви працюєте з книгою?


     Протягом 2013-2014 н.р. у 5-11 класах з метою формування класного колективу, створення умов для самопізнання та саморозвитку учнів виконано наступне:

1. Здійснення психологічного супроводу процесу адаптації п’ятикласників до навчання в старшій школі:
    - дослідження міжособистісних відносин п’ятикласників;
    - визначення рівня самооцінки та вимог до оточуючих учнів п’ятих класів;
    - вивчення мотивів учбової діяльності учнів п’ятих класів;
    - сприяння процесу адаптації учнів 5 класів до навчання у школі ІІ ступеня;
    - відвідування та психологічний аналіз уроків у 5 класах.

2. Діагностика особистісних рис та якостей з метою стимулювання розвитку та самовиховання:
    - визначити рівень інтелектуальних здібностей, пізнавальних процесів;
    - визначити мотиви учбової діяльності;
    - визначити рівень самооцінки та вимагань особистості.

3. Пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів.

4. Психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, формування соціальної компетентності учнів.

5. Продовження дослідження основних причин низьких навчальних досягнень учнів. Протягом 3-х навчальних років проводилися діагностичні заходи по виявленню причин низьких навчальних досягнень. Нами встановлено причини низьких навчальних досягнень:
    - несформованість мотиваційних якостей учнів;
    - труднощі вольової регуляції поведінки, слабка саморегуляція поведінки;
    - відсутність соціальної компетенції, комунікативних навичок, недостатність досвіду     спілкування з однолітками;
    - нерозвиненість уваги, мислення, пам’яті, дрібної моторики рук;
    - шнертність (повільність) нервових процесів;
    - переважання ігрового мотиву діяльності;
    - соматична ослабленість;
    - завищені очікування батьків до навчальних успіхів дитини;
    - невисокий інтелектуальний потенціал.

6. Психологічний супровід профільного навчання:
    - визначення характерологічної готовності учнів 9-х та 11-х  класів до профільного навчання;
    - групові консультації з класними колективами 9-х та 11-х класів з наданням рекомендацій щодо вибору профілю навчання;- проведення за потребою індивідуальних профконсультацій учнів.

7. Консультативна робота.

Профорієнтація учнів випускних класів

    Аналіз результатів діагностики учнів 9-х класів (2013/14 рр.) вказує на такий розподіл професійних галузей: 46% – це професії групи «Людина та художній образ», 24% - професії групи «Людина – людина», 19% - професії групи «Людина – знакова система», 7% - професії групи «Людина – техніка», 5% – професії групи «Людина – природа».

    Дещо іншим є розподіл вибору між групами професій учнів 11-го класу. Так, 51% випускник обирає професії групи «Людина та художній образ», 20 % - професії групи «Людина – людина», 10% - професії групи «Людина – знакова система», 18% - професії групи «Людина – техніка», 1% – професії групи «Людина – природа».

 

   Аналіз результатів за опитувальником професійної готовності виявив певні закономірності:

1. Незалежно від статі найвищі показники отримала сфера професій типу «Людина – художній образ» (до цього типу належать усі творчі спеціальності).

2. На другому місці сфера професій типу «Людина – людина» (усі професії пов’язані з обслуговуванням людей та активним спілкуванням).

3. На третьому місці в учнів 9-х класів група професій «Людина – знакова система» (ці професії пов’язанні з цифровими та буквеними знаками, наприклад: бухгалтер, економіст, коректор, програміст, фізик, бухгалтер, фармацевт, коректор, юрист, лінгвіст, диспетчер, перекладач, податковий інспектор, кресляр, топограф, секретар-друкарка). Отже, учні тяжіють до професій, пов'язаних з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об’єктів. Навпаки, в 11-му класі надається перевага групі професій «Людина – техніка» (усі професії інженерного, технічного, технологічного напряму, наприклад: технік, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій тощо).

4. У гімназії лише незначна кількість учнів, які хотіли б працювати в сфері «Людина - природа» (це такі професії, як агроном, зоотехнік, ветеринар, садівник, лісник, ландшафтний дизайнер)

    Позитивним, на нашу думку, є поступове формування у наших учнів інтересу до професій, провідним предметом уваги яких є область технічних об'єктів та їх властивостей. Найбільш популярними у наших учнів є такі професії: юрист, менеджер, секретар, економіст, дизайнер, журналіст, футболіст, програміст, політик, психолог, адвокат, підприємець.

 
ico_arrow Опитування

Що Ви вважаєте найбільш актуальним для розвитку гімназії?


Всього голосів: 430

 Зайти в облікові сторінки Офіс 365.